Naše organizace disponuje následujícími certifikáty:

 

 

Dle § 10 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a § 5 nařízení vlády č. 178/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.