Společnost O.S.A. je ve spolupráci s vývojovými laboratořemi našich dodavatelů v Německu schopna zajistit návrh nátěrového systému přesně na míru vašich požadavků. Při posuzování a vlastním návrhu jsou brány na zřetel zejména zátěžové požadavky (korozní agresivita prostředí, mechanické, fyzikální i chemické vlivy pro dané prostředí a aplikaci), ale i estetické nároky, které má zákazník na finální vrstvy jeho výrobku a která tak spoluvytváří celkový vizuální efekt daného stroje či konstrukce.

V poslední době je čím dál více v popředí i ekologická stránka aplikace a s tím související emise VOC. Výrobce GEHOLIT+WIEMER disponuje více než 30-ti letými zkušenostmi s vodou ředitelnými nátěrovými hmotami pro ocelové konstrukce a prostřednictvím našich techniků jsme schopni na jakýkoliv rozpouštědlový nátěrový systém navrhnout alternativní vodou ředitelnou variantu při zachování dosavadních antikorozních vlastností.

Samozřejmostí jsou kalkulace pro naše zákazníky, kde jsou posuzovány celkové náklady na aplikaci nátěrových hmot, a tedy nejenom pořizovací cena materiálu, ale i vydatnost, čas schnutí a s tím související efektivita úseku povrchových úprav, tak sekundární výdaje, které plynou právě z emisí VOC a následných nákladů na častější výměny filtrů a zvýšenou legislativní zátěž.