GEHOLIT + WIEMER

logo-geholitGEHOLIT + WIEMER se specializuje na vývoj a výrobu nátěrových hmot. Se svými špičkovými produkty je již po desetiletí uznávaným partnerem průmyslových výrobců i řemeslníků. Jako samostatná, koncernově nezávislá firma, maximálně pečuje o partnerské vztahy se zákazníky, což je důkazem obzvlášť dobré technologické i obchodní flexibility. GEHOLIT + WIEMER se opírá o zkušenosti a vlastní výzkum. K tomu se přidává plynulost ve vývoji, jak kvality produktu, poradenství, programování a služeb, tak i technických oprávnění, ekologicky zaměřeného myšlení a zodpovědného obchodování. Specialisté z GEHOLIT + WIEMER vždy podporují zákazníky při řešení problémů při nanášení nátěrových materiálů. Lze se na ně obrátit nejen při výběru produktů, ale také pro radu týkající se vhodných metod aplikace a recyklace. Vedle jakosti produktů se zaměřují též na ekonomická kritéria a požadavky na životní prostředí, na dodržování všech požadovaných tolerancí, prodlužování ochranné lhůty, ekonomickou a ekologickou optimalizaci. Správným výběrem předúpravy povrchu a dodržováním parametrů procesu se dosahuje opticky příjemných a trvale chráněných povrchů jak v sériové, tak i řemeslné výrobě. Těchto vysokých požadavků dosahují na základě častých porad vlastních kvalifikovaných odborníků a podrobných konzultací se zákazníkem, a zároveň díky kontrolám a hledání řešení problémů společně s experty přímo na místě. Více informací najdete na stránkách GEHOLIT + WIEMER.

J. SIGEL & SOHN GmbH

logo-siegel-sohnFirma J. SIGEL & SOHN GmbH se shoduje s mnoha německými firmami ve dvou věcech: věrnosti k sídlu firmy a dlouholeté rodinné tradici. Protože již Johann a Wilhelm Sigel roku 1886 dali zakládané firmě své jméno, leží osud někdejšího velkoobchodu s laky a barvami v rukou rodiny Sigel. Ač jméno přetrvává, firma se stále zdokonaluje. Již v roce 1924 začal SIGEL vyrábět vlastní produkty – nejprve olejové barvy pro malířské účely, později syntetické laky a disperzní barvy.

Začátek 70. let byl pak zcela jasný: v budoucnu nabízet produkty a služby v nejvyšší kvalitě. Od té doby se SIGEL zaměřuje na průmyslové laky – vysoce kvalitní 1-komponentní a 2-komponentní nátěrové systémy pro bezmála vše, co vyžaduje ochranné krytí a barvu. Specializuje se především na laky pro zpracování v kovoprůmyslu. S 25 zaměstnanci zůstávají známou a přehlednou firmou. K problémům svých zákazníků přistupují vždy s individuálním řešením.

S Systém managementu jakosti dle DIN EN ISO 9001 je dnes nezbytný, i když jakost byla pro SIGEL prioritou již před certifikací. Vedle nejvyšších nároků na kvalitu produktů, služeb a poradenství tvoří podstatnou část firemní politiky ochrana životního prostředí a bezpečnost práce. Od roku 2002 SIGEL disponuje certifikáty, které se týkají životního prostředí, dle normy DIN EN ISO 14001.

Pojem kvalita u firmy SIGEL zahrnuje:

  • Produkt: správné vlastnosti a barvy odpovídající přáním našich zákazníků
  • Poradenství: přímá a osobní péče o zákazníky při specifikaci objednávek
  • Pomoc zákazníkům: podpora zákazníka i po vyřízení objednávky
  • Flexibilita: krátké termíny dodání a flexibilní šarže, použití polotovarů a modernějších technologií
  • Kvalita procesu: pečlivost, přesné určení přání zákazníka a efektivní výrobní technika

Více informací najdete na stránkách J. SIGEL & SOHN GmbH