Větrné elektrárny

Doporučení
  • Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • LinkedIN
  • Pinterest
Sdílet
Otagován v
Popis

Dodavatel nátěrových hmot
GEHOLIT + WIEMER GmbH

Nátěrový systém Tubusy:

Venkovní plochy
GEHOPON-E95R-Metallgrund
WIEREGEN-M96R

Vnitřní plochy
GEHOPON-E95R-Metallgrund
WIEREGEN-M95R

Variantně
GEHOPON-E92R

 

Související informace

Pro konstrukci větrné elektrárny je nejčastěji využíván ocelový tubusový stožár, který je smontován z plechových plátů skružených do prstenců o délce zhruba 20 m, které jsou k sobě následně svařeny.

Nesmírně důležitou součástí je vynikající povrchová úprava nátěry. Konstrukce jsou totiž vystaveny enormním zátěžím z hlediska povětrnostních vlivů a s ním spojenými vlivy abraze a eroze na povrchu konstrukcí. Vlastní povrchová úprava probíhá přímo v závodě na otryskaný povrch, poté je dle technologického postupu na segment nanesena nátěrová hmota metodou bezvzduchého stříkání. Vysoce jakostní nátěrové hmoty od výrobce GEHOLIT+WIEMER jsou předepsány a s úspěchem používány u největších evropských producentů větrných elektráren, a to nejen pro antikorozní ochranu tubusů, ale i vnitřních částí statorů a rotorů.